Beelddenken

Beelddenken of visueel denken wat is dat?

Steeds vaker hoor je de term beelddenken of visueel denken. Wat is dat nou precies?

Elk mens wordt geboren als beelddenker. Taal is in ons brein nog niet aanwezig. Naarmate een baby groeit, groeien de hersenen ook. Taal ontwikkelt zich, mede door de omgeving. Onze hersenen bestaan uit een linker en een rechter gedeelte. Het linker gedeelte stuurt o.a. het talige denken aan en het rechter gedeelte het visuele denken. Zo rond het 4e of 5e levensjaar komt er bij de meeste kinderen de omslag naar talig denken. De linkerhersenhelft wordt dan steeds meer gebruikt voor bijvoorbeeld de opname van lesstof.

Het schoolsysteem is gebaseerd op de talige manier van informatie verwerken. Voor kinderen die op een visuele manier blijven denken is dat heel lastig. Als de lesstof op een talige manier aangeboden blijft worden dan is de kans groot dat ze vastlopen. Vaak zeggen ouders en ook leerkrachten het niet goed te begrijpen, het kind lijkt juist slim te zijn, het komt er alleen niet uit tijdens schoolse werkjes.

Beelddenkers kunnen problemen hebben met bijvoorbeeld:

  • het automatiseren van + en – sommen en tafels
  • technisch lezen later gevolgd door moeite met begrijpend lezen
  • topografie
  • hun concentratie, ze zien alles in de klas
  • het afkrijgen van hun schoolwerk

Beelddenkers denken vanuit het geheel. De lesmethodes op school zijn vaak opgebouwd uit lessen die steeds een onderdeel van een onderwerp aanbieden. Voor een beelddenker werkt dit niet. Die losse stukjes past hij niet automatisch in elkaar.

Wil je snel een testje doen om te kijken of jou kind misschien een beelddenker is? Kijk dan hier: https://www.jufonwheels.nl/beelddenker

wereldspel beelddenken

Wereldspel

Met het Wereldspel kan ik bekijken of je kind inderdaad een visuele voorkeur heeft om informatie te verwerken of toch meer een talige voorkeur.

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksmiddel om te bepalen of een kind een beelddenker is. Het bestaat uit houten huisjes, bomen, beesten, voertuigen en ander bouwmateriaal. Het kind krijgt de opdracht: “Bouw een dorp”. De manier waarop hij/zij dat doet geeft aan of er in taal of beelden wordt gedacht.

Diagnose Beelddenken

Je kunt je kind ook laten diagnosticeren op Beelddenken. Dan neem ik een Individueel Didactisch Onderzoek af. Hierbij zal ik naast het afnemen van het Wereldspel didactische onderzoeken afnemen. Ik onderzoek: spelling, lezen, tekstbegrip, schrijven, rekenen, geheugen, non-verbale intelligentie en leerstijlen

Het onderzoek duurt zo’n twee uur. Vervolgens ga ik de onderzoeksgegevens in een verslag verwerken. Mijn bevindingen bespreek ik in een gesprek.