Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat kan voor alle basisvakken zoals rekenen, spelling, werkwoordspelling, lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Per kind kijk ik wat de beste manier is om hulp te bieden. Ik gebruik de sterke kant van het kind en sluit aan bij de leerstof van school.

Onderwijs op Maat is een mix van:

  • bijles

  • remedial teaching (specifieke instructie gericht op een probleemgebied of achterstand)

  • preteaching (voorinstructie)

  • reteaching (herhaling van instructie)

Tijdens en na afloop van een les bekijk ik wat het kind de volgende keer nodig heeft en zo ontstaat een aanpak die per kind, per week helemaal op Maat is.

Save