Onderwijs op Maat

Bijles individueel

Onderwijs op Maat kan voor alle basisvakken zoals rekenen, spelling, werkwoordspelling, lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Per kind kijk ik wat de beste manier is om hulp te bieden. Ik gebruik de sterke kant van het kind en sluit aan bij de leerstof van school.

Onderwijs op Maat is een mix van:

  • bijles
  • remedial teaching (specifieke instructie gericht op een probleemgebied of achterstand)
  • voor-instructie
  • herhaling van instructie

Tijdens en na afloop van een les bekijk ik wat het kind de volgende keer nodig heeft en zo ontstaat een aanpak die per kind, per week helemaal op Maat is.


Duo Bijles

Bijles samen met een vriendje of klasgenootje. Hoe leuk is dat?

Dat kan als:

  • De Duo Bijlessen zijn voor hetzelfde vak
  • De Duo Bijlessen zijn voor hetzelfde leerjaar

Voordelen van Duo Bijles

  • voordeliger
  • kinderen leren van en met elkaar
  • kinderen stimuleren elkaar
  • interactie tijdens de lessen is dynamisch

Save