Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat kan voor alle basisvakken zoals rekenen, spelling, werkwoordspelling, lezen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Per kind kijk ik wat de beste manier is om hulp te bieden. Ik gebruik de sterke kant van het kind en sluit aan bij de leerstof van school. Ik kijk wat het kind nu nodig heeft om de stof te begrijpen en zich eigen te maken, ik maak een kort en krachtig hulpplan en ga aan de slag.

Onderwijs op Maat is een mix van:

  • bijles

  • remedial teaching (specifieke instructie gericht op een probleemgebied of achterstand)

  • preteaching (voorinstructie)

  • reteaching (herhaling van instructie)

Tijdens en na afloop van een les bekijk ik wat het kind de volgende keer nodig heeft en zo ontstaat een aanpak die per kind, per week helemaal op Maat is.

Hiervoor gebruik ik mijn kennis, ervaring en verschillende materialen en methodes.

Ik kies wat ik denk dat het beste aansluit bij het kind. Regelmatig combineer ik verschillende materialen als dat goed werkt. Ik heb een grote variatie aan materialen. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe.

De lesmethode van school is vaak ook een goed uitgangspunt. Dat is waar het kind elke dag mee moet werken, het kind kan er vragen over stellen en ik sluit aan bij de uitleg die in de klas wordt gegeven.

 

Ook heb ik specifieke methodes voor rekenen en taal waarmee ik kan werken aan vaardigheden die nog niet beheerst worden.

Kinderen die rekenproblemen hebben kan ik helpen met behulp van de methode Reken Remedie.

Wil je meer weten over de methode Reken Remedie:

https://www.jufonwheels.nl/reken-remedie

 

Voor lees- en spellingproblemen en dyslexie heb ik twee verschillende methodes in huis. Letterklankstad en Taal in Blokjes. Welke ik inzet is afhankelijk van de leervoorkeuren van een kind en de ernst van de problemen.

Voor meer informatie over de methodes kun je kijken op:

https://www.jufonwheels.nl/letterklankstadĀ 

https://www.jufonwheels.nl/taal-in-blokjes

Save