Citotoets Training

Citotoets Training

Scoort je kind op de Citotoetsen anders dan op de methodetoetsen?
Is je kind nerveus voor de entreetoets van groep 7 of voor de eindtoets van groep 8?

 

Dan is de Citotoets Training iets voor je kind.

Vanaf groep 6 gaan de Cito toetsen meetellen voor het uiteindelijke schooladvies in groep 8. Dit betekent dat leerlingen al vanaf groep 6 moeten laten zien wat ze kunnen om uiteindelijk op het juiste niveau uit te stromen.

De vraagstelling van de Cito is anders dan die van de reguliere methodetoetsen, wat voor sommige kinderen problemen oplevert.

De inhoud van de trainingen is er op gericht om vertrouwd te raken met de vraagstelling, hoe pak je die lastige vragen nou aan? Hoe kom je het beste bij het goede antwoord? De kans op onderpresteren wordt zo verkleind doordat je kind de vraagstelling kent, weet hoe hij/zij er het beste mee om kan gaan en dus rustiger en zelfverzekerder is.

Ik werk in een kleine groep van maximaal 6 kinderen. Tijdens deze training werken we aan:

  • Het omgaan met de diverse vraagstellingen van de toetsen

  • Leren om verschillende oplossingsstrategieĂ«n te gebruiken

  • Oefenen met alle onderdelen: Rekenen, Taal, Begrijpend lezen en Studievaardigheden

  • Met zelfvertrouwen de toets maken

Kan je kind voor de komende toetsen in groep 7 of 8 nog wat hulp kan gebruiken?

Meld je kind dan nu aan om zich optimaal voor te bereiden op de toetsen. Zo begint je kind zelfverzekerd, gemotiveerd en vol vertrouwen aan de toets.


 

Vul voor aanmelding het contactformulier in:

Contact