Diagnose Beelddenken

Diagnose Beelddenken

Je kunt je kind ook laten diagnosticeren op Beelddenken. Dan neem ik een Individueel Didactisch Onderzoek af. Hierbij zal ik naast het afnemen van het Wereldspel didactische onderzoeken afnemen. Ik onderzoek:

  • spelling
  • lezen
  • tekstbegrip
  • schrijven
  • rekenen
  • geheugen
  • non-verbale intelligentie
  • leerstijlen

Het onderzoek duurt zo’n twee uur. Vervolgens ga ik de onderzoeksgegevens in een verslag verwerken. Mijn bevindingen bespreek ik in een gesprek.