methodes

Methodes

Ik heb een grote variatie aan materialen.

Bij elk kind kies ik wat ik denk dat het beste aansluit. Regelmatig combineer ik verschillende materialen en methodes.

De lesmethode van school is vaak ook een goed uitgangspunt. Dat is waar het kind elke dag mee moet werken, het kind kan er vragen over stellen en ik sluit aan bij de uitleg die in de klas wordt gegeven.

Daarnaast heb ik methodes voor rekenen en taal waarmee ik specifiek kan werken aan vaardigheden die nog niet beheerst worden.

Kinderen die rekenproblemen hebben kan ik helpen met behulp van de methode Reken Remedie of JaMaRa.         

Voor lees- en spellingproblemen en dyslexie heb ik twee verschillende methodes in huis. Letterklankstad en Taal in Blokjes. Welke ik inzet is afhankelijk van de leervoorkeuren van een kind en de ernst van de problemen. Verder heb ik materiaal voor begrijpend lezen, studievaardigheden en online programma’s om mee te werken.

Beter bij de Les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met hun executieve functies. Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Het gaat bijvoorbeeld om functies als het werkgeheugen, aandacht en concentratie, plannen en controleren en impulscontrole. Beter bij de Les is een bewezen effectieve methode.

Wil je meer weten over de methodes:

https://www.jufonwheels.nl/jamara-rekenen

https://www.jufonwheels.nl/reken-remedie

https://www.jufonwheels.nl/letterklankstad 

https://www.jufonwheels.nl/taal-in-blokjes

https://www.jufonwheels.nl/beter-bij-de-les