methodes

Methodes

Er zijn diverse materialen en methodes.

Ik kies wat ik denk dat het beste aansluit bij het kind. Regelmatig combineer ik verschillende materialen als dat goed werkt. Ik heb een grote variatie aan materialen. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe.

De lesmethode van school is vaak ook een goed uitgangspunt. Dat is waar het kind elke dag mee moet werken, het kind kan er vragen over stellen en ik sluit aan bij de uitleg die in de klas wordt gegeven.

Daarnaast heb ik methodes voor rekenen en taal waarmee ik specifiek kan werken aan vaardigheden die nog niet beheerst worden.

Kinderen die rekenproblemen hebben kan ik helpen met behulp van de methode Reken Remedie.

Wil je daar meer over weten: https://www.jufonwheels.nl/reken-remedie

Voor lees- en spellingproblemen en dyslexie heb ik twee verschillende methodes in huis. Letterklankstad en Taal in Blokjes. Welke ik inzet is afhankelijk van de leervoorkeuren van een kind en de ernst van de problemen.

Voor meer informatie over de methodes kun je kijken op: https://www.jufonwheels.nl/letterklankstadĀ 

https://www.jufonwheels.nl/taal-in-blokjes