Wereldspel

Wereldspel

Met het Wereldspel kan ik bekijken of je kind inderdaad een visuele voorkeur heeft om informatie te verwerken of toch meer een talige voorkeur.

Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksmiddel om te bepalen of een kind een beelddenker is. Het bestaat uit houten huisjes, bomen, beesten, voertuigen en ander bouwmateriaal. Het kind krijgt de opdracht: “Bouw een dorp”. De manier waarop hij/zij dat doet geeft aan of er in taal of beelden wordt gedacht.

Het Wereldspel geeft een indicatie van het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind, in hoeverre komt de manier van bouwen overeen met zijn/haar leeftijdsgenoten? Doordat het wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen taalzwakke beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben.

Beelddenkers bouwen een tweede dorp vaak met dezelfde opbouw en dezelfde elementen. Bij het woord ‘dorp’ komt immers hetzelfde beeld naar voren.

Als ik vermoed dat je kind een beelddenker is dan zal ik zeker je kind een keer een dorp laten bouwen. Ik haal daar namelijk veel informatie uit die ik kan gebruiken tijdens de lessen met je kind.

In dit filmpje van instituut Kind in Beeld wordt helder informatie gegeven over het Wereldspel.