Reken Remedie

Reken Remedie

Voor kinderen met rekenproblemen of dyscalculie werk ik met de methode Reken Remedie. Deze kinderen ervaren problemen op het gebied van automatiseren, gooien allerlei rekenmanieren door elkaar, hebben moeite om de abstracte begrippen zich eigen te maken en weten zich vaak geen raad met redactiesommen.

Op school worden alle onderdelen van het rekenen door elkaar aangeboden, dan zien de kinderen helemaal door de bomen het bos niet meer.

De methode Reken Remedie werkt met de volgende 5 uitgangspunten, waardoor bovenstaande problemen worden verholpen:

  • Rekenen aanleren per onderdeel

  • Gebruik maken van het visuele vermogen om informatie op te slaan, op een manier die ook daadwerkelijk blijft hangen.

  • één manier van uitrekenen aanleren

  • Stapsgewijs werken

  • Het leren gebruiken van kladblaadjes en rekenmachines.

In de klas blijven de onderdelen door elkaar aangeboden, maar na het werken met Reken Remedie weet uw kind hoe hij bepaalde problemen aan moet pakken en is het geen probleem meer om alle onderwerpen door elkaar te maken.

Meer informatie over de methode Reken Remedie is te vinden op: http://rekenremedie.nl/

Save